Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Tepelná čerpadla patří mezi oblíbené topné systémy. Používají se jako centrální zdroj tepla, najdou tedy využití při vytápění v rodinných domech, ohřev teplé vody a také vytápění bazénů. Ve srovnání s ostatními druhy vytápění má tepelné čerpadlo vyšší pořizovací náklady, které jsou vyrovnány výrazně nižší spotřebou elektrické energie. Návratnost se uvádí zhruba v intervalu okolo pěti let.

Vzhledem k neustálému nárůstu cen energií jsou tepelná čerpadla dobrým řešením vytápění celé nemovitosti díky velmi nízkým provozním nákladům.

Nízkoenergetické domy

Pro vytápění dobře izolovaných domů není mnohdy za potřebí příliš výkonný zdroj tepla. Pasivní domy mají spotřebu tepla blízkou nule a nízkoenergetické domy několikanásobně nižší spotřebu tepla než běžné stavby. Tepelné čerpadlo v tomto případě plní hlavní funkci ohřevu teplé vody pro domácnost a dotápění.

Typy tepelných čerpadel

Princip funkce tepelného čerpadla souvisí s odběrem nízkopotenciálního tepla z přírody a jeho zvednutím na vyšší úroveň. Typy tepelných čerpadel se dělí podle toho, odkud odebírají teplo. Může to být země, voda nebo vzduch.

Tepelná čerpadla vzduch voda

Toto tepelné čerpadlo odebírá teplo ze vzduchu a předává ho vodě v topené soustavě nebo ohřívá vodu pro domácnost. Výhodou je značná variabilita typů a umístění (vnější vnitřní). Díky jednoduché a rychlé instalaci není problém vyměnit starý kotel za tento typ tepelného čerpadla během velmi krátké doby.

Tepelná čerpadla země voda

Teplo odebírá ze zemního vrtu nebo kolektoru pomocí trubek, které odvádějí teplo do čerpadla ke zpracování. Hloubkový vrt se dělá v bezprostřední blízkosti vytápěné nemovitosti a bývá hluboký několik desítek metrů. Další variantou je výkop (kolektor), který se dělá v nezamrzné hloubce. K němu je třeba větší plocha vlastního nezastavěného pozemku.

Vytápění tepelným čerpadlem

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch

Zdroj tepla i topné médium je vzduch. Vzduchové vytápění je velice příjemné a lze tak vytápět nebo naopak chladit i velké budovy. Vytápění se provádí pomocí dělených klimatizačních jednotek nebo vzduchovými rozvody.

Tepelná čerpadla voda-voda

Na rozdíl od typu země/voda odebírá teplo z podzemní vody. Jako zdroj může sloužit stávající studna nebo vybudovaný vrt. Voda prochází tělesem tepelného čerpadla, které jí odebírá teplo. Ochlazená voda se vrací zpět pod zem pomocí druhé tzv. vsakovací studny.

Více:  www.tepelna-cerpadla-brno.com

Chcete si pořídit tepelné čerpadlo?

Topný faktor

Proč používat tepelné čerpadlo?

Chlazení a klimatizace

Doplňkové zdroje vytápění

et.

Reklamy